Zignesec.com – Hjälper företag med säker ID-kontroll

På Zignesec.com presenteras företagets verksamhet med dess slogan ”Identify anyone anywhere. Instantly”. Det sammanfattar företagets affärsidé mycket bra. En snabb, säker och effektiv tjänst som hjälper företag med ID-verifikation av personer. Detta var som helst i världen, när som helst på dygnet och extremt snabbt.

Snabbt växande företag

Zignesec presenterades 2019 som en ”småbolagsraket”. Med det menas ett mindre företag som vuxit kraftigt på kort tid, något de fick mycket uppmärksamhet för. År 2019 uppgick omsättningen till 1793 Tkr och nettoomsättningen till 1476 Tkr. Bara under det tredje kvartalet det året ökade nettoomsättningen med över 200 % i jämförelse mot samma period året före.

Presentation på Zignesec.com

På deras egen hemsida, Zignesec.com, presenteras verksamheten och de tjänster som erbjuds. Bland annat nämns:

  • Scanning och avläsning av ID-dokument
  • Hantering av över 8000 olika dokumenttyper för identifiering
  • KYC för finansiella tjänster
  • Fast prisavtal med kunderna
  • Inget krav på teknisk integration för att utnyttja deras tjänst
  • Biometrisk avläsning

Genom en rad olika verifikationsmetoder skapar de en global tjänst som interagerar med nationella metoder för ID-verifiering.

ID-teknik krävs över hela världen

Samhället är idag extremt digitaliserat. Över internet genomförs tjänster, bankärenden och kommunikation. Därmed krävs även en enkel administration kring digitala identiteter. I Sverige finns Bank-ID som ett steg i den riktningen men i många länder finns ingen liknande lösning. Dessutom har Bank-ID vissa begränsningar.

Zignesec siktar på att leverera lösningen på detta. Genom olika samarbeten och säkerhetslösningar kan de hjälpa företag att säkerställa identiteter på de personer som digitalt är kontakt med företaget eller vill utnyttja dess tjänster. Framförallt vänder sig företaget till företag som säljer till konsumentmarknaden, exempelvis hälsoföretag, bettingföretag och inom finansiella tjänster.

Stor tilltro till framtiden

Identitetsmarknaden är extremt stor – och outvecklad. Intresset för det svenska fintech-företaget har därmed varit mycket stort. Det visade sig inte minst när en emission skulle genomföras 2019, då denna blev övertecknad 7,5 gånger. Med börsnotering skapades även ett stabilare underlag för att ytterligare kunna ta steget ut på den internationella marknaden.

Enligt beräkningar kommer marknaden för identifieringsverifiering öka 100 % under åren 2018 och 2022 vilket till stor del beror på en allt mer digitaliserad vardag. Det är denna utveckling som Zignsec vill vara med och leda och utveckla. Ett företag som möter vår digitala framtid – på ett säkert sätt.

Zignesec.com – Hjälper företag med säker ID-kontroll