En länklista är en lista med länkar till intressanta och informativa webbsidor. Beroende på omfattning av listan kan den vara uppbyggd på två olika sätt. Läs mer om hur de är uppbyggda nedan – samt se exempel från Onlinelistan.com.

Två alternativ på länklistor

Det går förenklat att dela in länklistor i två kategorier.

 • Tiotal länkar på en undersida
  Många privata bloggare har så kallade länkvänssidor eller en sida med ”rekommenderade länkar”. Det kan vara till kompisar eller till sidor som de allmänt rekommenderar. Liknande sidor kan även ses på företagshemsidor. Ett företag som säljer kakel kan exempelvis ha en lista på lokala hantverkare, återförsäljare av badrumstillbehör osv.
 • Webkatalog enbart uppbyggt av länkar
  Det andra alternativet är webbplatser vars primära syfte enbart är att presentera webbplatser och länka till dem. De är därmed betydligt mer omfattande och har ofta hundratals eller tusentals länkar. En av de äldsta katalogerna i detta format är Onlinelistan.com. På webbplatsen presenteras websidor med ca 50 – 80 ord tillsammans med en länk till sidan.

Skillnaden mellan egen lista och Onlinelistan.com

Det finns flera skillnader mellan en företags ”länklista” och katalogformatet.

 1. Antalet länkar
  Ett företag kanske tipsar om 5 – 15 andra webbsidor. Onlinelistan.com länkar till hundratals.
 2. Relevansen
  När ett företag länkar till andra webbplatser så är det uteslutande med relevans till deras verksamhet. På Onlinelistan.com (och liknande sidor) nämns istället webbplatser med en rad olika inriktningar. Det vanligaste är att det inte finns någon speciell begränsning vilket kan innebära att allt från webbyråer till personliga bloggar nämns.
 3. Vem som lägger in
  På ett företags hemsida är det företagare som avgör vilka webbplatser som ska omnämnas. Detta medan en webbplats som Onlinelistan.com tillåter företagare och privatpersoner att anmäla sina egna webbplatser. En granskning sker vanligtvis sedan på denna anmälan varpå registreringen kan ske.

En del av dessa länkportaler tar en viss avgift medan andra är gratis. Till viss del beror detta på vilket syfte som finns med portalen och fördelen som finns att vara listad på den. I det fall som det finns en stor fördel för ett företag att vara listad kan även ägaren av portalen ta ut en viss avgift.

Vad är en länklista? Exempel från Onlinelistan.com