Det finns flera olika varianter av överfallslarm vilka är anpassade till olika branscher och behov. Att veta vilket larm som passar bäst är därmed inte helt lätt. För att underlätta för företagen att hitta rätt har Securitasdirect skapat ett test som är öppet för alla. Detta oavsett om man vill testa sig fram och sedan välja ett överfallslarm från annan operatör eller från just detta larmbolag.

Börja med att gå till Securitasdirekt.se och klicka på Överfallslarm. En bit ner på sidan finns testet. Första frågan är vilken verksamhet du bedriver. Här kan man exempelvis välja mellan handel och butik, kontor, lantbruk och gård eller övrigt.

Beroende på vad man väljer kommer sedan nästa fråga. I detta exempel väljs handel och butik varpå nästa fråga blir vilket slags skydd som önskas. En fördel är att Securitasdirekt redan här visar vad de flesta kunder i samma bransch brukar välja. I detta fall är det främst inbrottsskydd, personskydd och brandskydd som rekommenderas. Men det går även att lägga till driftsövervakning och kamerasystem. Klicka i de olika larmsystem som är av intresse.

Vilken typ av skydd behöver du?

Inbrottsskydd – Skapar skalskydd och skydd mot inbrott via dörrar och fönster

Personskydd – Överfallslarm för enskilda personer. Dessa finns i flera olika utföranden

Kamerasystem – Kameraövervakning som skapar trygghet och minskad skadegörelse

Brandskydd – Klassiskt brandlarm som kopplas ihop med företagslarmet

Driftsövervakning – Få larm om ventilation, värme eller annan drift inte fungerar som den ska

I detta exempel väljs enbart inbrottslarm och personskydd (överfallslarm)

Nästa fråga blir därmed hur din butik är belägen. Det man kan välja mellan är om den ligger inuti en galleria som därmed får ett automatiskt skalskydd när gallerian stänger eller om man har fönster mot vägar.

Nästa fråga är om de anställda ofta jobbar ensamma. I detta fall brukar större vikt läggas på överfallslarm då man inte har någon till hjälp i närheten.

Nästa fråga är när på dagen man upplever sig mest utsatt på arbetet. Är det förmiddag, eftermiddag, kväll eller natt? Man får även svara på frågan om det finns behov av larm som uppfyller larmklass 2-kraven.

Man behöver även ta ställning till hur snabb insats som behövs. Ska ett överfallslarm kopplas in är det självklart att man söker så snabb åtgärd som möjligt. På Securitasdirekt.se anges det att platser som bevakas med kameraövervakning resulterar i att 25% av fallen slutar med ett gripande. Detta visar på hur viktigt det är att kombinera olika larmsystem och inte enbart förlita sig på inbrottslarm eller överfallslarm.

Så hittar du rätt överfallslarm via Securitasdirect