Med en aktiv förvaltning av sina fonder ökar chansen till en högre avkastning. Detta kan ske genom att man själv förvaltar fonderna genom att följa med i utvecklingen inom flera branscher och köpa/sälja fonderna utifrån detta. En annan väg är att köpa tjänsten fondförvaltning. Det betyder att ett företag sköter förvaltningen och att man enbart följer utvecklingen. Är man nöjd med utvecklingen fortsätter man låta företaget förvalta och är man inte nöjd säger man upp sitt avtal.

Väljer man att förvalta fonderna själv sker detta via ett fondkonto hos någon aktie- eller fondmäklare. Det man ska vara noga med i val av mäklare är utbudet. För det räcker inte enbart med en gedigen genomgång av olika fonder innan köp kan genomföras. Det krävs ju även att mäklaren har tillgång till de fonder man är intresserad av. . Ett tydligt exempel på detta är den populära fonden Multihedge från Advisor. Advisor har sedan företaget startade haft fokus på PPM-förvaltning. Men företaget är även fondförvaltare genom att de har två olika fonder, däribland Multihedge. De som vill investera i denna fond kan göra detta via tre olika vägar.

1, Via fondförvaltning hos Advisor

Om man väljer att sitt PPM-innehav ska förvaltas av Advisor kommer en del av innehavet att placeras i denna hedgefond. Utöver denna fond investerar de i ett brett urval av andra PPM-fonder. Fördelen är att allt sker automatiskt utifrån det abonnemang som tecknas. Nackdelen är att man inte själv kan påverka hur stor del av den investerade summan som ska placeras i just denna fond.

2, Nordnet

Nordnet är tillsammans med Avanza de två överlägset största aktiemäklarna i Sverige. Företaget växte upp som en motpol mot bankerna och tog snabbt stora marknadsandelar. Till stor del berodde detta på att Nordnet valde en helt annan prisstruktur. Idag kan man handla aktier och fonder med courtage på 1kr. Bland annat kan man köpa Advisor Multihedge.

3, Fondmarknaden

Det som är Fondmarknadens specialitet är dess bredd. De är ingen fondförvaltare själv utan enbart en marknadsplats för mängder av fonder. Utbudet är det bredaste i Sverige vilket betyder att man här kan hitta fonder som annars är svåra att handla med. Även här hittas Multihedge.

Så handlar du Advisorfonder