Premiepensionen bättre än inkomstpensionen

2016 var ett ganska turbulent år på de finansiella marknaderna världen över. Fram till april var uppgången generellt sett stor, men den följdes av oklarheter kring den brittiska folkomröstningen om landets EU-medlemskap. Denna omröstning ledde som bekant till att britterna röstade för ett utträde ur EU (Brexit), vilket fick aktiemarknaderna att sjunka en hel del. Mot slutet av året hade marknaderna dock återhämtat sig, vilket gjorde att året som helhet blev ett ganska bra börsår.

2016 bra fondår

Pensionsmyndigheten för ett eget index som bygger på utvecklingen av de fonder som är valbara på myndighetens fondtorg. Detta fondtorgsindex visade att värdeutvecklingen för fonderna som helhet var 12,9 procent under förra året. Allra bäst gick Rysslandsfonderna, en fondkategori där värdeutvecklingen låg på hela 74 procent. Andraplatsen togs av Latinamerikafonderna som ökade 36,1 procent under året.

Det var dock inte bara Rysslandsfonderna och Latinamerikafonderna som gick starkt framåt. Globalfonderna gick upp i genomsnitt 12,4 procent, medan Kinafonderna ökade med 9,2 procent. Värdeutvecklingen för fonder med fokus på USA och Nordamerika var 18,4 procent. Sämst gick det för de aktiefonder som placerade i företag inom bioteknik och läkemedel. Dessa bägge fondkategorier bakade med 12,2 procent respektive 1,3 procent.

Premiepensionen utklassar inkomstpensionen

Startåret för premiepensionen var 1995. Det var då de första insättningar till systemet gjordes,  Sedan starten har värdeutvecklingen i PPM-systemet som helhet varit 6,7 procent. Premiepensionsmyndigheten har tagit fram statistik som visar hur premiepensionen har utvecklats i jämförelse med inkomstpensionen, vilket är den större delen av den allmänna pensionen.

Trots att premiepensionen hade en knackig start, och även upplevde en svacka i samband med finanskrisen, har den över tid haft en signifikant bättre värdeutveckling som är mer än dubbelt så hög som inkomstpensionens mer stabila värdeutveckling.

Professionella förvaltare som Advisor kan hjälpa dig som känner sig osäker när det gäller förvaltningen av ditt PPM-kapital. Genom att anlita Advisor överlämnar du ansvaret för ditt PPM-konto till ett bolag som specialiserar sig på PPM-fonder. Om du vill påverka din framtida pension bör du därför resa dig upp ur “AP7-soffan” och hoppa på tåget mot en högre avkastning på PPM-kapitalet!

Premiepensionen bättre än inkomstpensionen