I stort sett alla företag, föreningar och organisationer kan använda en informationsfilm inom deras verksamhet. Det handlar bara om att förstå dess potential och hur filmen ska användas för bäst resultat. Nedan presenteras några branscher och hur dessa skulle kunna använda filmer för att nå ut med rätt budskap.

Föreningen – Förklara med informationsfilm?

Informationsfilmer

Många föreningar har svårt att nå ut med budskapet om vad de egentligen erbjuder för sina medlemmar. Är det en fotbollsförening är det självklart att det erbjuds träning och tävling men vad erbjuder en skogsförening eller parkförening? Via en informationsfilm går det tydligt att visa nuvarande, och blivande, medlemmar vad som kan förväntas av föreningen gällande aktiviteter och service. Frågor som kan besvaras är exempelvis:

  • Vad ger föreningen sina medlemmar?
  • Varför ska man bli medlem?
  • Vad har föreningen uppnått tidigare?
  • Vad kostar det?

Förklara svåra begrepp

Vad är cirkulärekonomi, parlamentarism och dynamisk batteriladdning? Informationsfilmer kan användas på företagens hemsidor och förtydliga för besökarna vad de olika begreppen betyder och sätta dem i ett sammanhang. Detta sker generellt betydligt lättare med en instruktionsvideo än om detta skulle ske med instruktionstext.

Beskriv hur en plattform fungerar

Oavsett om det handlar om en plattform för P2P-lån, köp-och-sälj eller en shoppingportal för flera E-handlare så behöver tjänsten beskrivas så att fler användare vill ansluta sig. Här är det viktigt att förklara vilka problem som plattformen löser och hur tjänsten används. Ett exempel skulle kunna vara hur E-handlare ansluter sig till större handelsplattformar, vilket är en trend inom E-handel. Hur sker implementering? Vilka är fördelarna? Vilka kostnadsnivåer finns?

Informationsfilm som utbildning

Ännu ett alternativ är att använda informationsfilm som utbildningsmaterial. Det kan vara material som alla nyanställda får ta del av men även information som skapas inför byte av system, arbetsprocess eller annat som påverkar arbetet. Kostnaden kan därmed bli lägre än om samtliga ska lämna arbetet en halvdag och gå en lärarledd kurs. Med en informationsfilm ges möjligheten för de anställda att när som helst titta på filmen vilket därmed inte påverkar deras övriga arbete i samma utsträckning. De kan ta del av informationen när de vill och hur ofta de vill. Önskas sedan fördjupad kunskap kan filmen användas som grundinformation för kommande utbildning.

De exempel som presenteras ovan är delvis påhittade och delvis från riktiga exempel. De ska däremot enbart ses som exempel på hur informationsfilmer kan användas av företag och föreningar inom de flesta branscher och att användningsområdet är brett.

Exempel på hur informationsfilm kan användas