Jobbar du som lärare men inte är helt nöjd med din lön? Det finns ett par vägar till en högre lönenivå.

Utbilda dig och jobba på högre nivåer

År 2020 var genomsnittlig lön för en person som jobbar i förskola 32 500 kronor. Samma år var genomsnittliga nivå för en person som jobbar som högskolelärare 38 200 kronor. Högst fick speciallärare med nivåer kring 41 000 kr.

Att det brukar löna sig med utbildning är inget nytt – men det är stor skillnad på vilken utbildning som väljs. De som jobbar i grundskola kan exempelvis bara behöva komplettera vissa ämnen för att bli legitimerad att jobba på gymnasiet – vilket därmed höjer dess lön en hel del.

Jobba som lärare inom privat sektor

Även om det kan skilja en del mellan olika skolor och kommuner så ges i regel högre lön åt lärare i privatskola. Skillnaden är däremot inte så stor som för många andra yrkesgrupper. Nedan visas några exempel från 2020.

En person som är 35 – 44 år fick i genomsnitt 36 400 kronor inom privat sektor och 36 300 kronor inom offentlig sektor.
En person som är 55 – 64 år fick i genomsnitt 38 600 kronor inom privat sektor och 38 300 kr i offentlig sektor.
Det handlar inte enbart om att söka sig till privata skolor utan även om att våga byta arbetsplats. Ofta ges betydligt bättre förhandlingsläge vid ansökan till en ny arbetsplats än på den nuvarande arbetsplatsen.

Fråga din chef vad som krävs

Ibland är svaret närmare än vad man tror. Var öppen till din chef kring att du söker högre lön och fråga vad som krävs för att nå dit.

Högre lön som lärare inom konsultverksamhet

Bemanningsföretag förknippas framförallt med läkare och sjuksköterskor men det finns även bemanningsföretag som erbjuder sina kunder att hyra in lärare på olika utbildningsnivåer. Generellt ges högre lön via dessa konsultföretag utifrån den flexibilitet som behövs. En lärare som arbetar åt ett bemanningsföretag kan exempelvis arbeta ett par månader på en skola och sedan ett par veckor på en annan.

Hur hög lön som går att få beror exempelvis på utbildningsnivå, erfarenhet, var i landet uppdrag kan genomföras samt vilket bemanningsföretag som arbete utförs till.

Tre vägar till bättre lön som lärare