När man pratar om reklam så menar man någon form av kommunikation, information eller lockelse till intressenter eller målgrupper som har som syfte att öka försäljning, popularitet och intäkter till ett företag eller organisation. Genom riktad reklam kan man påverka konsumenter och få dem att välja ens egna produkter eller tjänster istället för konkurrenternas. Idag finns det många olika företag som specialiserat sig på området reklam och vet precis vad som krävs för att ta marknadsandelar med hjälp av kommunikation med rätt innehåll, med rätt grafiska formgivning, och i rätt forum. Megapixel är en välkänd och bra reklambyrå i Stockholm.

Historian bakom reklambyråer

Vi börjar med att gå igenom en liten kort historieredogörelse för reklamen. Den allra första typen av reklam var givetvis det som kallas word of mouth, eller mun till mun. Detta innebar helt enkelt att man pratade om sina upplevelser av en produkt eller tjänst, och sedan fick det goda (eller dåliga) ryktet avgöra företagets framtida förtjänster. Sen kom boktryckarkonsten, läskunnighet och man kunde börja skriva vilka budskap man ville. Framför allt under 1800-talet började reklam få fäste i västvärlden. Man annonserade i tidningar och på affischer och man ställde ut informativa och lockande skyltar utanför sina butiker. På 1900-talet kom det nya medier som vidgade möjligheterna för att sprida sina reklambudskap, och då pratar vi förstås om radio och teve. Idag, på 2000-talet har dessutom internet revolutionerat reklamen och många hemsidor, bloggar etc. får sina intäkter via annonser och reklam.

Reklam idag

Idag handlar reklam till stor del om att skapa starka varumärken. Om man lyckas med sin marknadsföring och marknadskommunikation, som idag är två vanliga begrepp som till viss del ersatt ordet reklam, får man folk att prata om ens företag, produkt och tjänst. Idag stöter vi på reklam i otroliga mängder. Vi ser det i tidningar, filmer, annonser på internet, på sociala medier, i teve, i butiker, på bilar och som utomhusreklam på billboards eller reklampelare.

Reklambyrå i Stockholm

En reklambyrå jobbar med att ta fram dessa exponeringar för företag och organisationer. Det är ett kreativt arbete och innefattar ofta att hitta på slogans och loggor. Du kan säkert känna igen många loggor utan att se företagsnamnet, eller nynna på en jingel tillhörande stora märken. Megapixel i Stockholm är en reklambyrå som jobbar med detta och som ser till att man syns där det gör mest nytta för beställaren.

Reklambyrå igår och idag